Muridan
Kurban Eti Nasıl Taksim Edilmelidir?

Kurban Eti Nasıl Taksim Edilmelidir?

Kesilen kurbanın etini kurban sahibinin kendisi, ailesi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler yiyebilir. Ayrıca kurban sahibi bu eti, yoksullara yedirebilir veya dağıtabilir. Eş, dost ve arkadaşlarına verebilir ya da hazırladığı bir ziyafete onları davet edebilir.

 
Hz. Peygamber [aleyhissalatü vesselam]’ın kurban etinin taksimiyle ilgili, şöyle bir beyanı vardır:
“… kurban etlerini istediğiniz kadar yiyiniz, kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını Allah’tan bekleyiniz. Şunu iyi bilin ki, bu bayram günleri; yeme, içme ve Allah azze ve celle’yi zikretme günleridir” (Ebû Dâvud, Edâhî, 9-10/2813, 2812).
 
Efendimiz [aleyhissalatü vesselam]’ın bu ifadeleriyle, bizlere, kurban etini üçe ayırıp bir kısmını ailemize ayırmamızı, bir kısmını misafir ve komşulara ikram etmemizi, diğer bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine dağıtmamızı tavsiye ettiğini görüyoruz. O’nun [aleyhissalatü vesselam] bu tavsiyesi, bizim için farz veya vacip olmayıp, müstehap yani yapılması teşvik ve tavsiye edilen, faziletli bir davranıştır.
 
Diğer yandan, durumu çok iyi olmadığı halde kurban kesen kimseler yahut bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı fazla olan kimseler, misafirlerine ikram ettikleri kısmın dışında geri kalanını kendilerine ayırabilirler.
 
Kurban, sırf Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kesildiği için, kurban kesen kimse, kurbanın etini, derisini ve diğer parçalarını satamaz. Satarsa elde ettiği bu parayı fakir fukaraya sadaka olarak vermesi gerekir.
 
Kurban derisinden evde seccade, minder vs. yapılarak kullanılması caizdir. Kurban derisini kullanmak istemeyen kişi onu bir fakire verebileceği gibi bir hayır kurumuna da bağışlaya bilir. Kendisine kurban derisi bağışlanan kişi veya kurumun bunu satmasında bir mahzur yoktur.
 
Kurbanlık hayvanın kesimden önce yünlerinin kırkılıp evde ihtiyaç için kullanılması caiz değildir. Kırkılıp kullanılacak olursa, bedeli sadaka olarak yoksullara bağışlanmalıdır. Fakat kurbanlık hayvanın yünü, hayvan kesildikten sonra kırkılıp kullanılabilir, ama satılamaz. Şayet satılırsa, parası sadaka olarak dağıtılır.
 
KAYNAK: Dr. Recep ÖZDİREK, Kurban İbadeti, Erkam Yayınları, 2007, İstanbul

Top