Muridan

Hadislerdeki Bilgiler Işığında Deccâl

"Hz. Âdem‟in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccâldan daha büyük bir olay ve fitne yoktur.” (Müslim, Fiten: 126)

Top