Muridan
Hadislerle İnsanlığa Sesleniş - 1

Hadislerle İnsanlığa Sesleniş - 1

Kıymetli Hocamız Abdullah Demircioğlu´nun "Hadislerle İnsanlığa Sesleniş -1" eserine tüm kitapçılardan ve kitap satış sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Hamd Allah’adır. O’na hamdeder, O’ndan yardım, hidâyet ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin kötülüklerinden ve amellerimizin kötülerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın doğruya ulaştırdığını saptıracak yoktur. Saptırdığını da doğruya ulaştıracak yoktur. Tek olan, ortağı olmayan Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in (s.a.s) O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.

“Ey İnananlar! Allah’tan, O’na yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin!” (Âl-i İmrân 3/102)

Önsözünü yazdığım bu kitap, aslında İslâmitische Faculteit Van Europa’da (Avrupa İlâhiyat Fakültesi), Sünen-i Ebî Dâvûd’dan verdiğim dersleri gayretli öğrencilerimin uzun ve yorucu bir çalışma sonucu yazıya dökmeleriyle ortaya çıktı. Kendilerine cân ü gönülden teşekkür ediyorum. İşte elinizdeki bu eser, böyle bir çalışmanın mahsulüdür. İlme âşıkların istifadesine sunulmuştur.

Bu derslerin hazırlanması ve ilkâ edilmesinde çok hassas davranılmış, aşırı titizlik gösterilmiştir. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisinden asla ayrılmamaya gayret edilmiş, ihlâs ve samimiyetin elden bırakılmamasına azmedilmiştir. Buna rağmen gözden kaçan hatalar ve zühûller olmuş ise, iyi niyetle yapılacak olan tenkitleri de itibara almaya müellif her zaman âmâdedir.

Emeği geçen fakat isimlerini burada zikredemediğim herkese tekrar teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. Hepimizin, “Sözümü işitip de anlayan ve başkalarına nakledenin Allah yüzünü ak etsin!” duasına nâil olmamızı niyaz ediyorum. Derste bu hadisi arada bir hatırlatır ve şunu derdim: “Bu dua kıyamete kadar geçerlidir.” Hz. Peygamber’in bu duasına lâyık olalım. Çünkü onun duası Allah katında muhakkak kabul olunur. Şunu da itiraf edip tahdis-i nimet olarak söylemeliyim ki; derslerde bu dua bereketiyle manevî bir hava oluşur, birçok feyizlere nâil olur, sanki Rasûlullah ashabıyla aramızda imiş gibi olurdu. Tabii ki ister inanırsınız ister inanmazsınız, o ayrı bir husus.

Kur’ân’dan sonra hadislerin ikinci kaynak oluşunu her mü’min kabul eder. Anlatılan bu müjdelere nâil olmak dua ve temennisiyle buyurun, kitap önümüzde.

Haydi

بسم الله الرحمن الرحيم و من الله التوفيق

           Abdullah DEMİRCİOĞLU

   İslâmitische Faculteit Van Europa Rektörü

Top