Muridan

İnsanların Elinden ve Dilinden Emin Olduğu Kimse

Ey iman edenler! Allah’a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin.(Âl-i İmrân Suresi - 102. ayet) Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.

Top