Muridan

İnsanların Hesaba Çekilecekleri Gün İyice Yaklaştı

İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. (Enbiya Suresi, 1.ayet)

Top