Muridan

Dilin Afetleri ve Adab-ı Muaşeret 09.05.2014 Hutbe

Peygamber Efendimiz (as.), ´Kurtuluş yolu nedir?´ diye soran bir kimseye, Eliyle dilini işaret ederek, buyurdular ki: ´Dilini muhafaza et.´

Hocamız hutbesinde dilin afetlerinden bahsediyor. Beşeri münasebetlerde, adabı muaşerete dikkat çekiyorlar.

Bazı durumlarda susmak, konuşmaktan daha hayırlıdır. Bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz (as.): ´Ya hakkı söylesin yahut da sussun´diye buyurmaktadır.

Peygamber Efendimiz (as.), ´Kurtuluş yolu nedir?´ diye soran bir kimseye, Eliyle dilini işaret ederek, buyurdular ki: ´Dilini muhafaza et.´

"Rasulüm, Sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir." (Nahl Suresi 125. ayet-i kerime)

İnsan dilinin altında gizlidir, konuştuklarının da esiridir.

Münafığın alameti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder.

Top