Muridan
Dövme Yaptırmak

Dövme Yaptırmak

Dövme yaptırmanın hükmü, hadis-i şeriflerde geçmektedir. "Bana Kur'ân verildi, bir o kadar daha verildi..." buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu hususta şunları buyurmaktadır:

1. Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘...Dövme yapan ve dövme yaptırmak isteyen kadınlara Allah lanet etsin’ buyurdu.”

Buhari, 594; Müslim, 2124/119

2. Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Allah (vücuduna) dövme yapan ve kendisine dövme yapılmasını isteyen kadınlara lanet etsin. Bana ne oluyor ki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in lanet ettiği kimselere lanet etmeyeyim! Bu Allah’ın Kitabında da vardır. Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Rasul size ne verdi ise onu alınız, size neyi yasak etti ise ondan sakının.” (Haşr, 7)

Buhari, 5945; Müslim, 2125/120

3. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Peruk takana ve taktırana, vücuduna dövme yapana ve yaptırana Allah lânet etsin!’ buyurdu.”

Buhari, Müslim, Neseî

4. Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Peruk takan ve taktıran, kaşlarını alan ve aldıran vücuduna dövme yapan ve yaptıran lânetlenmiştir!’ buyurdu.”

Ebu Davud

5. Abdullah ibni Mesud (Radıyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Allah dövme yapan, dövme yaptıran, yüzündeki tüyleri aldıran, güzellik için dişlerinin arasını seyrekleştiren ve Allah’ın yarattığını değiştiren kadınlara lanet etti.

Bana ne oluyor ki, ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in lanet ettiği kimselere lanet etmeyeceğim? O, Allah’ın kitabında var! demiştir.”

Buhari

6. Ebu Cuhayfe (Radıyallahu Anh) hacamatcı (kan alıcı) bir köle satın almıştı.

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacamat ücretinden, köpek bedelinden, zina kazancından nehyetti. Ve faiz yiyene, faiz yedirene, dövme yapana, dövme yaptırana, resim yapana lanet etti, dedi.”

Buhari, 5963

Top