Muridan

Kuran Onların Huşuunu Artırır 21.08.2014 Nevşehir - Kozaklı

Hocamız sohbetinde, Peygamber Efendimiz´in islamı tebliğde çektiği sıkıntıları anlatıyor. Rasulullah Efendimizin tebliğdeki uslübune temas ediyor. Riyazus Salihin den okuduğu hadisleri açıklıyor. Namazda huşuya dikkat çekiyor, Kur´an-ı Kerimin, okuyan müminleri huşua erdirdiğini anlatıyor, açıklıyor. Muhtelif konulara değiniyor.

Hocamız sohbetinde, Peygamber Efendimiz´in islamı tebliğde çektiği sıkıntıları anlatıyor. Rasulullah Efendimizin tebliğdeki uslübune temas ediyor. Riyazus Salihin den okuduğu hadisleri açıklıyor. Namazda huşuya dikkat çekiyor, Kur´an-ı Kerimin, okuyan müminleri huşua erdirdiğini anlatıyor, açıklıyor.
Muhtelif konulara değiniyor.
 
Bahsi geçen ayet ve hadislerden bir kaçı:
 
"Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." (Âl-i Îmran 159. ayet)
 
"Habibim de ki: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın."  (Âl-i Îmran 31. ayet)
 
“Cennet size, ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.” Buhârî, Rikak 29
 
“Rasûl’e indirileni (Kur’an’ı) duydukları zaman, kavradıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün.” (5/Mâide, 83)
 
“Rablerinden korkanların bu Kitaptan tüyleri ürperir. Sonra hem derileri ve hem de kalpleri Allah’ın zikrine yumuşar ve yatışır.” (39/Zümer, 23)
 
“...Ağlayarak yüzüstü kapanırlar. Kur’an onların huşuunu artırır.” (17/İsrâ, 109)
 
...

Top