Muridan
Sûrelerin Fazileti, İhlâs ve Muâvvizeteyn

Sûrelerin Fazileti, İhlâs ve Muâvvizeteyn

Abdullah ibn-i Hubeyb (r.a) şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.s) bana şöyle buyurdu: “Akşam ve sabah vakitlerinde Kulhüvallâhü ehad...

ile Muavvizeteyn (Felak-Nâs) sûrelerini üçer defa oku. Her türlü kötülükten korunman için bunlar sana yeter.”

 

Kaynak: Ebû Dâvûd, Edeb 101; Tirmizî, Daavât 116. Ayrıca bk. Nesâî, İstiâze 1

Top