Muridan

Rabıta ve Seyr-i Süluk

Efendi Hz sohbetinde Râbıta, Cezbe, Feyz ve Seyr-i Süluk gibi tasavvufi konuları Mürşidi Hacı Mustafa Hayri Efendi (k.s) Hazretlerinden hatıralarla açıklıyor. Bağlılığın ve inabe(ders) almanın önemini, meşayıhımızın, müridanı yolda bırakmayacaklarını, günlük dersleri çekmenin önemini, Pirimiz Abdulkadir Geylani Hazretlerinden (k.s) misallerle anlatıyor.

Top