Muridan
Şeyhin Himmeti

Şeyhin Himmeti

Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri bir sohbetinde şöyle anlattı: Geçmiş zamanda Gavs-ul Âzam Abdulkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh Hazretlerinin bir müridi seyahati esnasında yolu bir şehre uğrar.

Her nedense o şehir halkından derviş pek iltifat görmez hatta geceyi de o şehrin kab­ristanlığında geçirmek zorunda kalır. Bu duruma canı sıkılan derviş "Ben bu şehri alt üst etsem ne lazım gelir" der ve yanı başında bu­lunan bir mezar taşına sarılıp "Destur, himmet Ya Pirim Abdulkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh " deyip mezar taşını sallamaya başlar. O zaman bütün şehir de sallanmaya başlar. Demek ki şehir boş değilmiş. O saatte o şe­hirde bulunan velilerden biri "Bu şehre ne oluyor" diye kendisini to­parlamaya çalışır ve bakar ki o şehrin kabristanlığında bir derviş mezar taşına sarılmış o taşı salladıkça şehir de sallanıyor. Dervişe bir te­veccüh eder. Bakar ki dervişte o şehri sallayacak kuvvet yok. O der­vişin şeyhine teveccüh eder. Şeyhinde de o kuvvet yok. Bir de ne görsün bizatihi şehri sallayan Abdulkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh Hazretleri. Bu hali görünce alelacele şehrin kabristanlığına gider. Dervişi bulur. Ken­disinden Özür diler, gönlünü alır, evine getirip bizzat hizmetini yapıp kendisini o şehirden güzel bir şekilde uğurlar.

 

Yukarıda geçen olaydan bahsettikten sonra Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri ko­nuyu bizimle alakalı bir hale getirerek "Oğlum, diyelim ki, beni her­hangi bir husus için çağırdınız. Ruhum ve manevi halim sizin o sı­kıntılı anınızda herhangi bir nedenle yardım edemedi. Kürklü Hacı Muhammed Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri var ya! O yetişir. Diyelim ki o da herhangi bir nedenle gelmedi. Herkesçe malum maruf, meşhur Hacı Ömer Hüdai Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri var ya! O gelir. Haydi, o da teşrif buyurmadı, büyük mürşid, Hıristiyanlara bile ululuğunu kabul ettirmiş Dede Osman Avni Baba Hazretleri var ya! O gelir. Haydi diyelim ki, o da hazır bulunamadı. Pir-i sani Abdurrahman Halis Talabani Hazretleri Allahın izniyle yetişir. Daha olmazsa tarikatın sahibi Gavsul Azam Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh Hazretleri gelir. Oğlum, bu böyledir." diye buyurdular.

 

 

Kaynak: ``Halisa ve Seçkinleri´´ Vesile olanlara teşekkürü borç biliriz. 

Top