Muridan

Şüphesiz Biz İnsanı En Güzel Biçimde Yarattık 03.12.2021

Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. (Tîn Suresi -4) “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz,. ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (M6543 Müslim, Birr, 34)

Top