Muridan
Tarikatta Edep

Tarikatta Edep

Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri tarikatta edebin çok mühim olduğunu beyan ile hazır cemaatlerine bir mühim meseleyi şöyle anlattı:

Diyelim ki sen askersin. Zaten sık sık söylüyoruz. Tarikatta olanlar da manevi askerdir. Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin ve Resulü Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi vesellem efendimizin askerleridir. Başınızda bir manga komutanı var, onbaşı veya çavuş. Beraber talim ve terbiye, yani askerlerin bilmesi gerekenleri öğreniyorsun ve öğrendiklerini tatbik etmeye çalışıyorsun. Sen her hangi bir işin veya bir ihtiyacın olduğunda ne yaparsın. Sana en yakın bu­lunduğun manga komutanına durumu bildirirsin. O da kendi kud­reti ve selahiyeti dâhilinde sorunu halleder. Edemezse bir üstüne gönderir. Onun vasıtasıyla o iş veya o ihtiyaç görülür. Sen böyle yapmaz da o iş veya ihtiyacını en yakın manga komutanına söylemezsen, habersiz bir üst komutana bildirirsen, o sana "Sen hangi mangada görevlisin, manga komutanın nerede?" deyip seni geri çe­virmez mi? Ve sana "Bir daha böyle yapma, senin başındaki ilk ko­mutanına durumu söyle, onunla gelip bana söyleyin. Veya o gelsin söylesin" demez mi? Der. Makam tecavüzüne pek müsaade etmezler. Ve edene de iyi demezler
 
Biz de tarikat yolundaki makam silsilesine gösterilen riayete edep diyoruz. Diyelim ki çalıştın, ilerledin ve Resûlullah Sallallahu aleyhi vesellem Efen­dimiz ile görüşecek duruma geldin. "Ben Resûlullah Sallallahu aleyhi vesellem Efen­dimiz ile görüşecek duruma geldim, gider görüşürüm" diyemezsin. Dersen edepsizlik(Su-i Edep) olur. Fakat başındaki komutanın, yani senin ye­tişmende çok hizmet ve emeği geçen şeyhinle beraber çıkarsanız iyi ve edebe riayet etmiş ve Resûlullah Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz tarafından da güzel iltifat görmüş olursunuz. Fakat öyle yapmaz da manevi bü­yüklerinizden habersiz kendi kendinize görüşmeye kalkışırsanız, belki görüşürsünüz. Fakat edebe uygun olmaz. Seni Resûlullah Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz ismen çağırıyor deseler bile, manen şeyhine te­veccüh edip, şeyhinle birlikte şeyhin önde sen arkada beraberce Resûlullah Sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin hu­zuruna çıkmanız edebe uygun olur. Yoksa Resûlullah Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz veya Pir Efendimiz çağırıyor diye hemen koşulmaz. Şeyhine teveccüh edip onun ruhunu bulup beraberce gitmek en güzeli ve en edeplisi olur. Ta­rikatta edebe çok riayet edilmesi lazım gelir. Bunu her zaman arayıp gözetirler. Edebe çok dikkat edin.
 
Kaynak: ``Halisa ve Seçkinleri´´ Vesile olanlara teşekkürü borç biliriz.
 

Top