Muridan
Tasavvufî Görüşlerinden Bir Demet

Tasavvufî Görüşlerinden Bir Demet

“Bu iş (tarikat işi)kılık kıyafetle olmaz. Allah’ın (c.c) nurunu elbisede aramayın” buyururdu. Kendisi de halktan farklı giyinmezdi.

 Keramet konusunda çok hassastı.

 “Bir doğruluk, bin kerametten üstündür. Bin keramet insana bir hasene, sevâb yazdırmaz ama bir doğruluk sayısız sevâb kazandırır” buyurmuşlardır.

 “Bu yolda bin menzil vardır, birincisi keramettir” buyururdu.

 Kendisinden her zaman sayısız kerametler zuhur ettiği halde O, bunları şöyle değerlendirirdi:

 “Emrolunduğum gibi icra ederim, her şeye hâkim olan Allah’tır.”

 Çok mütevazı idi. Yaşlılık döneminde dahi misafirlerine kendi hizmet eder, tasavvufi hayatı yaşantısı ile kalplere işlerdi.

 “Eliniz karda, gönlünüz Yarda olsun” buyururlardı.

 Her anı Allah’ı (c.c) zikir ile geçerdi. Manevi hallerini maharetle gizler ve:

 “Hz. Allah’ın Settâr (c.c) ismine büründüm” buyururlardı. Halk içinde Hakk (c.c) ile olmayı telkin ederdi.

 O’nun (k.s) hayatı ciltlere sığmaz. Hülasa, yüce ceddi Kâinatın Efendisinin (s.a.s) ahlakı, kendisinde kemaliyle tecelli etmişti.

Kaynak: ``Halisa ve Seçkinleri´´ Vesile olanlara teşekkürü borç biliriz.

Top