Muridan

Akşemseddin(ks) Hazretleri ve Dervişlik

Muhterem Hocamız, "Sana Esirim" isimli eserinden "Akşemseddin" başlıklı şiirini okuyor ve şerh ediyor. Tasavvufi hayatın ne denli zengin olduğunu ilahi aşk ateşiyle yazdığı satırlarda açıklıyor. Muhabbet vesile olması temennilerimizle...

Top