Muridan

Zikredeyim Allah Seni

Efendi Hazretleri sohbetinde, Mürşidi eş Şeyh es Seyyid Hacı Mustafa Hayri Baba Hazretleri ile hatıralarını anlatıyor.

Top