Muridan

Zikrullahın Esrarı ve Toplu Zikir

Hocamız, Hatme Hace sonrası dua sonrasında ihvan ile hasbihal ediyor. Yevmi zikirlerimize dikkat etmemize ve toplu zikirlere katılmaya teşvik ediyor, zikrin önemine, esrarına değiniyor. Kardeşlerinizin arasını islah etmenin önemine ve muhtelif konulara temas ediyor.

Top