Muridan
Zikrullahta Cezbe ve Sayha

Zikrullahta Cezbe ve Sayha

Evladım, insan niçin Sayha eder? O, Sayha eden ihvana, ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhü tarafından bir varidatı ilahi olur, kendine inen nurun tesirinden Sayha eder. Bir de o sohbete iştirak eden melek o ihvana sürtünür, yani dokunur.

 

Bunun neticesi Sayha eder. Bir de rabıta yaptığı pirinin, şeyhinin veya herhangi bir o meclise şeref veren evliyanın birisinin ihvana dokunması ile Sayha eder. Bunlar olur, haktır ve gerçektir. Bundan rahatsız olunmamalı bilakis sevinilmelidir. Bazı ihvanlar Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretlerine yine bir sohbet esnasında konuşurlarken "Efendim, ben huzurlu gönül hoşluğuyla halkayı zikirde zikrederken yanımdaki veya ihvanlardan biri, bir Sayha ediyor. Bunun üzerine benim huzurum kaçıyor, hatta o ihvana kızıyorum, bunun üzerine daha da fazla huzurum bo­zuluyor. Zikir de yapamıyorum" dedi. İmalı olarak "Söyle de kimse Sayha etmesin." demek istiyor. Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri bu ihvanın sayhadan rahatsız olup huzurunun kaçtığını ima etmesi üzerine şöyle söyledi:


 

Evladım, insan niçin Sayha eder? O, Sayha eden ihvana, ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhü tarafından bir varidatı ilahi olur, kendine inen nurun tesirinden Sayha eder. Bir de o sohbete iştirak eden melek o ihvana sürtünür, yani dokunur. Bunun neticesi Sayha eder. Bir de rabıta yaptığı pirinin, şeyhinin veya herhangi bir o meclise şeref veren evliyanın birisinin ihvana dokunması ile Sayha eder. Bunlar olur, haktır ve gerçektir. Bundan rahatsız olunmamalı bilakis sevinilmelidir.

 

Bir de bunun dışında bir ihvanın, nefsin hevesine kapılıp, "Bana cezbeli, feyizli bir derviş desinler" diye Sayha eder. Bunun ne Allah Celle Celaluhü yanında, ne Resulü Sallallahu aleyhi vesellem yanında, ne de tarikatın na­zarında hiçbir değeri yok. Zannetmem ki ihvanlarımızdan böyle bir hevese ve havaya kapılan olsun. Olsa dahi bunun Sayhası belli olur diye izah buyurdular.

 

Kaynak: ``Halisa ve Seçkinleri´´ Vesile olanlara teşekkürü borç biliriz.

Top