Muridan
Zilhicce Amelinin Fazileti

Zilhicce Amelinin Fazileti

İbni Abbâs (r.a)'dan rivayetine göre Rasûlullâh (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Başka günlerin hiçbirinde, şu günlerde –zilhiccenin ilk on gününü kastederek– işlenecek amel–i sâlihten, Allah katında, daha sevimli hiçbir amel yoktur."


 – Allah uğrunda yapılacak cihad da mı üstün değildir, Yâ Resûlallah? dediler.

 – (Evet) Allah yolunda yapılacak cihad da. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihâdı başka (O, bundan üstündür)." buyurdu. [Buhârî, Îdeyn/11; Ebû Dâvûd, Savm 61; Tirmizî, Savm/52; İbni Mâce, Sıyâm/39]

Top