Muridan
Hz. Ebû Bekr'in Orduya Tavsiyesi

Hz. Ebû Bekr'in Orduya Tavsiyesi

Hz. Ebû Bekr (r.a), 632 yılında, Peygamber Efendimizin komutanı Üsâme b. Zeyd'i (r.a) ve askerlerini Bizans üzerine göndermeden önce irad ettiği kısa konuşmasıdır:

"Hiyânet etmeyiniz, arkadan vurmayınız, haddi tecavüz etmeyiniz. İn­san cesedi üzerinde tahribat yapmayınız. Çocukları, ihtiyarları, kadınları öl­dürmeyiniz. Hurma ağaçlarını kesip yakmayınız. Yemiş veren ağaçlara dokun­mayınız. Koyun, sığır ve deve gibi hayvanları, gıdadan başka bir maksatla kesmeyiniz. Yolda manastırlara çekilmiş ibâdetle meşgul olan kişilere rastlaya­caksınız. Onları kendi hallerine bırakınız."

 (İbn el-Esir, II, 335; Şiblî, IV, 53; Me­deniyet-i İslâmiyye Târihi, I, 65)

Top