Muridan
Ayet ve Hadislerle Kadir Gecesi

Ayet ve Hadislerle Kadir Gecesi

Bin aydan daha hayırlı olan bu nadide geceyi idrak etmeyi Cenab-ı Rabbimiz nasip eylesin değerli müslümanlar. Esenlik ve selamet gecesi olan kadir gecesiyle ilgili bazı ayet ve hadisleri ve Değerli Hocamız Abdullah Demircioğlu' nun 1993 yılı Kadir Gecesi konulu konferansını istifadenizie sunuyoruz.

Cenâb ı Hak Kur’ân ı Kerîm’de şöyle buyurur:

“Biz o (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Rûh o gece Rab’lerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece tâ fecrin doğuşuna kadar tam bir esenlik ve selâmettir.” (Kadîr 1 5)

* * *

Bir gün Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ashâbına İsrâiloğulları’ndan bir kişiyi anlatmıştı. (Şem’ûn i Gâzî isimli) bu zât bin ay Allah yolunda silâh kuşanarak cihâd etmiş gecelerini de ibadetle geçirmişti. Müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler. Bunun üzerine Allah Tealâ ümmet i Muhammed’e olan lûtuf ve merhametini beyan etmek üzere Kadir Sûresi’ni indirdi. (Bkz. Vâhidî s. 486)

* * *

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadîs i şeriflerinde şöyle buyururlar:

“Kadir Gecesi’ni fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevâbını yalnız Allah’tan bekleyerek ibadet ve tâatle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî Savm 6; Müslim Müsâfirîn 173 176)

Hadis i şeriflerde Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gününde son on günündeki tek gecelerde yirmi dördüncü gecesinde yirmi yedinci gecesinde son yedi gecesinde olduğu haber verilmiştir.

Hz. Âişe radıyallahü anha der ki: Peygamber Efendimiz’e:

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim?” diye sordum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi:

“«Allah’ım! Sen çok affedicisin kerimsin affetmeyi seversin; beni affeyle!» diye dua et!” (Tirmizî Deavât 84/3513; İbn i Mâce Dua 5)


 
Cenâb ı Hak Kur’ân ı Kerîm’de şöyle buyurur:

“Hâ Mîm. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki biz o (Kur’ân’ı) mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanlara uyarıcı gönderiyorduk. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir…” (Duhân 1 5)

* * *

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadîs i şeriflerinde şöyle buyururlar:

“Ramazan’da Allah’ın öyle bir gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa gerçekten büyük bir kazançtan mahrum kalmış olur».” (Nesâî Sıyâm 5; Ahmed II 230 385 425)

* * *

Peygamber Efendimiz’e ümmetinin ömrü gösterilmişti. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu süreyi önceki insanların ömrüne nisbetle çok kısa buldu. Ümmetinin onlar kadar sâlih amel işlemekten mahrum kalacağını düşündü. Bunun üzerine Cenab ı Hak ona ve ümmetine bin  aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni lûtfetti. (Muvatta’ İ’tikaf 15)

 

* * *

KADİR GECESİ - 1993 yılı 1. bölüm

http://www.abdullahdemircioglu.muridan.com/vaazlari_detay.php?id=18758&kat_id=874&sayfano=1

 

2.bölüm

http://www.abdullahdemircioglu.muridan.com/vaazlari_detay.php?id=18759&kat_id=874

Top