Muridan
Miftâhu'l-Kulûb

Miftâhu'l-Kulûb

Hacı Mustafa Hayri (k.s.) Hz.lerinin müridlerine tavsiye ettiği ve dergahında okuttuğu bir eser...

 Müellif          : el-Hâc Mehmet Nuri
 Kapak Türü   : Ciltli
 Cilt Sayısı     : Tek
 Sayfa Sayısı  : 666
 Dili                : Türkçe

 

 

 Kalplerin Anahtarı...

 

 Hacı Mustafa Hayri (k.s.) Hz.lerinin müridlerine tavsiye ettiği ve dergahında okuttuğu bir eser...

 

Müellif eserinde tarikatlerin birbirinden farklı usullerini anlatmış, bu usullerden kaynaklanan farklı neticeleri dile getirerek hepsini ortak hedefte buluşturmuş ve tüm tarikleri bir çiçek bahçesi gibi okuyucularına sunmuştur. Ayrıca bu eserde gayb ricali hakkında bilgi bulabilirsiniz.

 

 Maalesef bazı tasavvufi eserler gibi bu eser de eleştirilerden nasibini almış bir eserdir.

Top