Muridan
Muhyiddin İbn Arabi'nin Günlük Duaları

Muhyiddin İbn Arabi'nin Günlük Duaları

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin Günlük Duaları'nı içeren 'Haftalık Evrad' geniş bir kesim tarafından yüzyıllardır okunagelmiştir. Günümüzde İbn Arabi'nin eserlerine büyük bir ilgi gözlemlenmektedir. İbn Arabi'nin bu 'Haftalık Evrad' kitabını da bu ilginin doğal bir sonucu olarak insanımıza sunuyoruz. Bu dualar, derin anlamları ve mahiyetleri nedeniyle, Sufi geleneğinde, manevi hayatın gerçek anlamda uygulanmasına bir fırsat ve imkan sağlamaktadır.


İbn Arabi'nin virdleri, gündüz ve gece duaları, daha ziyade yüksek bir anlayış ve derin bir kavrayış gerektirmektedir. İnsan bu duaları okurken kendini varoluşun tam ortasında hissedebilir. Çünkü İbn Arabi'ye göre, kürreden zerreye her varlık, her an Allah'ı zikretmekte, O'dan maddi ve manevi rızık istemekte ve onu almaktadır.

Top