Muridan
Tasavvuf Nefsi Arıtma ve Donatma

Tasavvuf Nefsi Arıtma ve Donatma

Kalbin ve ruhun iyi ve kötü vasıflarından ve bu kötü vasıflardan nasıl donatılacağından ve ibadetlerin manevi yönünden, ibadetlerin ruhtaki tedavi ve ruhtaki te'sir ve zararından bahseder ki bu ilme "Tasavvuf İlmi" adı verilmiştir.

Kitap Adı: Tasavvuf & Nefsi Arıtma ve Donatma

Yazarı: Yunus Kaya

Yayınevi: Uzakülke Yayınları

Fiyatı: 8,50 TL.

 

İlm-i zâhir, insanın dünya hayatının nizam ve düzeninden, ibadetlerin çeşitleri ve nasıl yapılacağından bahseder. "Fıkıh İlmi"de denilen bu ilim; böylece insan azalarını nasıl kullanacak, hayatını nasıl yürütecek ve ibadetlerini nasıl yapacak olduklarını söz konusu etmektedir. Halbuki ibadetin insanın nefsindeki te'sirlerden bahsetmemektedir. İlm-i batın ise; insanın ruh aleminden gönül dünyasından bahseden bir ilimdir. Bu ilim iki kısımda incelenmiştir. Birincisi iman ve itikattır. Nelere ve nasıl inanılmasından bahseden ilimdir ki, buna "Kelam ve Akaid İlmi" adı verilmiştir. İkincisi kalbin ve ruhun iyi ve kötü vasıflarından ve bu kötü vasıflardan nasıl donatılacağından ve ibadetlerin manevi yönünden, ibadetlerin ruhtaki tedavi ve ruhtaki te'sir ve zararından bahseder ki bu ilme "Tasavvuf İlmi" adı verilmiştir.

Top